Autor stránek : Ing.Pavel Stejskal
Kontaktní adresa:  email - mana2@seznam.cz

Stránky Kloužovic jsou na českém webu již od roku 2001.
Děkuji všem, co se na tvorbě webových stránek jakkoliv podílejí. Pokud budete mít jakékoliv zajímavé informace, nové či staré fotografie, nápady, připomínky, nezapomeňte se s námi všemi o ně podělit.
Není nic hezčího, než když se můžete dozvědět, jak žili naši předci, co slavili, jak a kde se potkávali.
Jak praví klasik, chceš-li pochopit věci současné, musíš znát věci minulé.