Jelikož se mi dostalo do ruky několik skvělých dobových fotografií, udělejme z tohoto místa něco jako vzpomínkové album. Fotografie zde může mít umístěné každý. Podmínky pro umístění jsou jednoduché. Zaprvé, ke každé fotografii bude zapotřebí komentář a alespoň přibližně rok kdy vznikla. Pokud budete mít fotografie naskenované, můžete mi je poslat mailem. Pokud doma nemáte skener, přijďte k nám domů a naskenujeme je u nás. Doufejme, že se nám naše album bude postupně plnit a zůstane tak vzpomínka jak pro ty dříve narozené, tak pro ty mladé, kteří sice nepamatují, ale zajímá je historie rodné obce. Pokud u uvedených fotografií zjistíte nějakou chybu, třeba že byla pořízena v jiném roce než je uvedeno, neváhejte mě informovat a změníme to. Jestliže na fotografii kliknete levým tlačítkem myši, fotografie se zvětší.

1920-1940

<< Marie Strnadová(Hrušková).

<< Josef Fučík(vlevo), František Basík.

<< Ladislav Fučík.

<< Miluše Tichá, Maleninský.

<< Miluše Makovcová (Pistulková), Ladislav Fučík.

<< Jan Fučík, Josef Fučík, Jan Musil.

<< Jaroslav Straka, František Basík.

<< Miluše Makovcová (Pistulková), Jan Musil(„Nitka“)-pánský krejčí, Miluška Straková-Kostrounová.

<< Josef Fučík.

<< Josef Rotbauer.

<< Jan Musil, Josef Fučík, Josef Rotbauer.

<< Marie Strnadová(Hrušková), Maleninský, Miluše Tichá.

<< Fučík z č.p.1, František Pospíchal (listonoš), Václav Fučík z č.p.4.

<< Marie Strnadová(Hrušková).

<< Anna Petrů, Ladislav Fučík, Marie Strnadová(Hrušková).

<< Marie Tychtlová, Ladislav Fučík.

<< František Basík.

<< Jaroslav Fučík.

<< Anežka Musilová(Nedvědová) z č.p.35.

<< Jaroslav Maleninský.

<< Jaroslav Straka.

<< Anežka Musilová.

<< p.Musil „Matěj“, č.p. 35.

<< František Pospíchal.

<< Ladislav Fučík, Vašek Fučík.

<< Václav Fučík.

<< vpravo Josef Petrů „Bíba“.

<< Karel Šalát.

<< Marie Dvořáková (Basíková).

<< Kopení sena.

<< Kotnov v Táboře.

<< Mlýn ve Stříbrných Hutích.

<< Pohled od dnešní hospody. Dům vpravo je již zbourán cca v roce 1950. Paní postavená zády je paní Radostová.

<< Zleva Marie Makovcová (máma Miluše a Marie, za svobodna Tychtlová), Anna Tychtlová, ---, ---, František Basík, Miluše Makovcová (Pistulková), Jarmila Fučíková, Marie Makovcová (Šimáková s drdolem na hlavě), Miroslava Straková, ---.
Sedící zleva Božena Musilová(Dvořáková), Marie Tychtlová (provdaná Jindrová).

<< Pohled od dnešní hospody. Dům vpravo bývala hospoda.

<< Anna Petrů, Josefa Fučíková, Josef Fučík, Anežka Fučíková, Marie Petrů, Jan Musil.

<< Ladislav Fučík, ---, Marie Petrů, Josefa Fučíková, Marie Petrů, Anežka Fučíková.

<< Maleninský, Josef Fučík, František Basík, Jan Musil, sedící Jan Fučík.

<< Letní taneční parket ve Stříbrných Hutích.

<< Horní zleva Maleninský, Marie Straková, Jarmila Fučíková, Václav Fučík, Marie Petrů, Josefa Fučíková, Miluše Makovcová (Pistulková).
Dolní zleva František Basík, Vlasta Malenínská, Marie Strnadová, Anna Petrů, Božena Musilová.

<< Ladislav Fučík, František Basík, Josef Basík, Josef Fučík, Václav Fučík, vzadu Jan Musil, před ním Josef Fučík.

<< Koulovačka na návsi.

<< Ladislav Fučík, František Basík, Josef Rotbauer, Jan Musil, dole Josef Fučík z č.21.

<< Budova Kampeličky, za všimnutí stojí vlajka s hákovým křížem.

<< Fotka z lomu u Pacovy Hory, kde se těžil kámen. Na přepravním vozíku zleva Ladislav Fučík, Jan Musil.

<< Fotka z lomu u Pacovy Hory.

<< Zleva Ladislav Fučík, Josef Basík, Václav Strnad.

<< Tuto fotku odvedenců se nám nepodařilo určit zcela přesně, ale mělo by to být cca někdy kolem roku 1940.
Horní řada zleva: Josef Makovec “Mojžíšek“, Václav Fučík (syn starosty), Jaroslav Fučík, Václav Rotbauer, ---, Pospíchal(z Kampeličky), Václav Kotoun (byl ve službě u Neckářů)
Horní řada zleva: Josef Strnad „Hájek“, ---, starosta Fučík, František Pospíchal, Karel Pošvář

1941-1950

<< 1951. Regruti z Kloužovic. Odvedenci mají dvě květiny, ten kdo odveden nebyl, má jen jednu květinu.
Horní řada zleva: Václav Makovec, Václav Tychtl, Šedivý (Mašovice), Karel Tichý, Josef Hanousek, Josef Petrů (Velmovice).
Dolní řada zleva: Josef Mlynář, Jan Musil, Jaroslav Nácal, starosta-František Záloha (ten samozřejmě odveden nebyl, je zde jak doprovod odvedenců), Petrů, Stanislav Vácha, Karel „Bouška“.

<< Zleva Miluše Makovcová, Jarmila Fučíková, Božena Musilová(sedí na židli)

<< Zleva Ladislav Fučík, Miluše Makovcová, Musilová, Jarmila Fučíková, pravděpodobně manželka Ladislava Fučíka (ze Lhoty)

<< Kloužováci v Chýnově na vlakovém nádraží

<< Zleva Josef Makovec a jeho manželka Marie Makovcová (rozená Tychtlová) a jejich syn Josef Makovec (přezdívka Mojžíšek – holič)

1961-1970

<< Fotka družstevníků z kloužovského JZD. Fotka je pořízena na návsi před MNV (Místním Národním výborem).

<< Výroční schůze JZD. Datum pořízení kolem roku 1967. Konala se v Táboře ve velkém sále na Střelnici.

<< Kloužovští jdou volit. Fotka opět před Místním Národním výborem na návsi.

<< A znovu fotka družstevníků. V pozadí fotografie je vidět hospoda a okolo projíždí traktor.

1971-1980

<< Tato fotka je dochovanou památkou na film "Blázni, vodníci a podvodníci", který se točil na táborsku cca v roce 1980. Místní družstevníci byli požádáni o spolupráci při točení filmu. Pro jednu scénu bylo nutné osedlat krávu. Tato kráva nakonec ve filmu není, byla použita kráva z Nové vsi. Jako "žokej" se na fotce ukázal pan Josef Mašek.

<< Tato fotka nepochází z Kloužovic, ale z Dobronic. Ještě než bylo zrušeno, bylo v místní škole muzeum věnované zemědělství a řemeslům.

1981-1990

<< Fotografie kravína v areálu JZD.

<< Maškarní cca. rok 1975, vpravo Jarmila Hladíková(Váchová).

<< Maškarní průvod Kloužovicemi cca. rok 1975.

1981-1990

<< Pečení selete na "Braně", kdo již neví kde to je, tak je to místo pod JZD. Podle stavu zúčastněných je fotografie pořízena dopoledne (sud piva ještě není naražený).

2000 a dále jsou umístěné ve fotogalerii Kloužovic