Rok 1381 Nejstarší citovaný zápis se váže k tomuto roku, kdy se v Kloužovicích, prostém sídlu Vladyckém (na neopevněném dvorci) připomíná Petr z Kloužovic, jenž společně s Bartošem ze Svrabova či z Klokot, se Sávou z Turovce a Ješkem z Udičova poplenili statky Dětřicha de Choyna (Chýnov nebo Chajnov) a na dědictví jeho za 20 hřiven stříbra škody učinili.

Rok 1494 První písemné zprávy o Kloužovicích. Pocházejí z knihy "Z pamětí města Chýnova", kterou sepsal chýnovský kaplan Václav Kůstka. Tam se můžeme dočíst, že Oldřich (předek Malovců), obdržel "nejen zboží Chýnov, pokud bylo zápisné, nýbrž i statky dědičné, které se k němu držely, totiž tvrz pustou Velimovice se dvorem a mimo jiné tam označné vesnice v Kloužovicích mlýn". Kloužovice patří k těm obcím, které dostali jméno podle jména svého zakladatele Klaus (Klausovice).

Jedna z nejstarších dochovaných fotografií.
<< Pravděpodobně nejstarší dochovaná fotografie Kloužovic. Je to první pohlednice z Kloužovic a je zhotovena roku 1923.
Opravdu jen pamětník se dovede na této fotografii rychle zorientovat, protože dnešní zástavba vypadá tak, jak je vidět na fotografii >>
A takhle můžete Kloužovice vidět dnes.

Rok 1615 Pánem chýnovského panství, které mimo jiné obsahovalo vesnici Kloužovice, se stal Vencelík z Vrchovišť.

Rok 1620 Dne 8.listopadu po bitvě na Bílé Hoře u Prahy propadlo všechno chýnovské zboží Komoře královské.

Rok 1623 Chýnovské panství bylo prodáno za 80 tisíc zlatých kop míšenských cizozemci knížeti Janovi Oldřichovi z Eggenberga.

Rok 1719 Po smrti bezdětné manželky Ernestiny z Eggenbergů, rozené ze Schwarzenbergů, připadl Chýnov rodu Schwarzenbergskému. Tím i díly v Kloužovicích.

Rok 1771 V Chýnově a okolí řádil mor. Zemřelí se tehdy pohřbívali "na Skalici".


Pro zajímavost uvádím stabilní katastr, který byl proveden ke dni 24.1. 1831:

čp.1 Matěj Fučík sedlák
čp.2 Václav Basík sedlák
čp.3 Jakub Musil sedlák
čp.4 Martin Vácha sedlák
čp.5 Jakub Vácha sedlák
čp.6 František Tychtl sedlák
čp.7 Jakub Vašíček sedlák
čp.8 Jakub Rothbauer sedlák
čp.9 Jan Šalát sedlák
čp.10 Jan Makovec chalupník
čp.11 Václav Straka sedlák
čp.12 Martin Makovec sedlák
čp.13 Josef Záloha chalupník
čp.14 obecní pastouška -
čp.16 Jan Třepina domkář
čp.17 Jan Vácha domkář
čp.18 Matěj Hájek domkář
čp.19 Jan Půta chalupník
čp.20 Jan Nácal chalupník
čp.21 Tomáš Rothbauer domkář
čp.22 Jan Marounekrolník
čp.23 František Makovec domkář
čp.24 Josef Makovec domkář
čp.25 František Šalátsedlák

Na stavbě domů pracovala celá vesnice.
<< Tato fotka hodně vypovídá o duchu vesnice začátkem minulého století. Při stavbě domů si vypomohli lidé z celé vesnice. Ten uměl to a ten zas tohle. To už se dnes nepraktikuje. Každý si hrabe pěkně na svém písečku.
>> Zde je zachycen místní občan a jak je vidět, na focení se pěkně ustrojil.
Slavný kloužovský rodák, bohužel se mi nepodařilo zjistit, čim se proslavil.

Rok 1848 Vydán patent, kterým byla zrušena robota. Jen pro zajímavost: v Kloužovicích byl nucen rolník robotovat 5 dní s potahem ročně a 18 dní pěšky. Mimo to platil ročně 20zl. stříbra.

Rok 1888 Byla dostavěna a odevzdána veřejné dopravě Českomoravská příční dráha z Jihlavy do Domažlic. Při stavbě a především při stavbě kamenného mostu "na Hůrce" bylo zaměstnáno mnoho cizinců. Po dobu stavby bylo ve vesnici velmi rušno a veselo.

Rok 1903 Povolena byla rozluka spojených obcí Smyslov a Dobronice. Ve svazku zůstaly jen Kloužovice s Velmovicemi.

Rok 1914 26.července vypukla světová válka. Trvala nepřetržitě do 28. října 1918 a vyžádala si ohromné oběti na lidech a statcích. Jen z Kloužovic tehdy zemřelo 15 mužů. Čest budiž jejich památce.

Rok 1922 - současnost   viz. KRONIKA
Kloužovská náves s kapličkou.
Tyto fotografie jsou z roku 1940.
>>Pohled k dnešní "soutce". Domy v původní podobě byste dnes jen těžko hledali. Pozorně si prohlédněte dům, který je na fotografii úplně vpravo. Hledali byste v něm hospodu, která zásobovala ves v době, než byla postavena nová hospoda "u Basíků"?
<< Kaplička na první fotografii stále stojí na svém místě. Před několika lety prošla celkovou rekonstrukcí.
Na fotce je vidět původní zástavba.

Tak jak jde čas, dostávají i Kloužovice stále novou tvář. Porovnat si to můžete na těchto třech fotografiích.
Zatím nejstarší fotografie Kloužovic.
A čas plynul....
Dnešní zástavba.