ERB - výklad symbolů

Toto je neoficiální erb Kloužovic.
Používat ho je možné jen se svolením autora.

Lípa - stala se oficiálním národním symbolem až roku 1948, kdy během 2. až 12. června na Všeslovanského sjezdu v Praze (účastni byli delegáti Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, Poláci, Rusíni, Chorvati, Srbi, Slovinci a Dalmatinci - tedy všechno porobené slovanské národy) stanovili jako národní symbol lípu proti velkoněmeckým snahám (reakce na frankfurtský sněm) a jako protiváha velkoněmeckému dubu.
Lípa - je také symbolem Kloužovic, jejich náves je osázena těmito nádhernými stromy.

Železniční most na Hůrce. Byl dostavěn roku 1888. Tvoří dominatní prvek Kloužovic.

Kloužovský erb s hasičskou zástavou na popředí.